# Фестиваль Страна Дата Секция Награда
1
Dam Short Film Festival США
Боулдер Сити
2019
Февраль
Конкурс
2
Garden State Film Festival США
Манаскан
2019
Март
Конкурс
3
Clean Shorts Film Festival США
Чокто
2019
Апрель
Конкурс Best Varsity Short
4
Невиданное кино Эстония
Маарду и Таллин
2019
Май
Конкурс
5
Woods Hole Film Festival США
Вудс Холл
2019
Июль
Конкурс