# Фестиваль Страна Дата Секция Награда
1
Berlin Music Video Awards Германия
Берлин
2018
Май
Конкурс
2
Vienna Independent Shorts Австрия
Вена
2018
Июнь
Конкурс
3
Lake Charles Film & Music Festival США
2018
Октябрь
Конкурс