2015 | Fiction | 30 min. | Russia

Her 21st birthday Alexandra celebrates with a family. Here are only the closest people today. Why being together is often so hard?

Director: Mariya Barsukova

Producers: Lyuba Gagarinskaya, Vasiliy Soloviev, Uriy Khrapov and Liliya Moskovkina

Сast: Yana Gladkikh, Igor Statsenko, Nina Antyukhova, Maxim Ariskin, Elena Sokolova, Valeriy Luschevskiy and Valeriy Troshin

Studio: 2D Celluloid